Suma Gel Force D3.2 W2 5L

Ett miljömärkt koncentrerat flytande rengöringsmedel/fettlösare speciellt sammansatt för att klara svårt nedsmutsade ytor i kök.

Produkten är gelbaserad vilket ger extra vidhäftning på ytorna som ska rengöras.
— Frätande
— 5 Liter


ADR klassad artikel:

Produkten är ADR klassad vilket innebär förlängd leveranstid med 2 dagar.
Alla ämnen som kan vara ett hot för människors välbefinnande, trygghet, egendom eller naturen under godstransport eller nyttjande är sådant som faller under begreppet farligt gods.

Kör man ett fordon som transporterar farligt gods, eller annars hanterar det under sina arbetsuppgifter, finns det lagstadgade krav på att man måste genomgått någon typ av så kallad ADR-utbildning.

Artikelnr: 2260233 Kategorier: ,

Beskrivning

Ett miljömärkt koncentrerat flytande rengöringsmedel/fettlösare speciellt sammansatt för att klara svårt nedsmutsade ytor i kök.

Produkten är gelbaserad vilket ger extra vidhäftning på ytorna som ska rengöras.
— Frätande
— 5 Liter


ADR klassad artikel:

Produkten är ADR klassad vilket innebär förlängd leveranstid med 2 dagar.
Alla ämnen som kan vara ett hot för människors välbefinnande, trygghet, egendom eller naturen under godstransport eller nyttjande är sådant som faller under begreppet farligt gods.

Kör man ett fordon som transporterar farligt gods, eller annars hanterar det under sina arbetsuppgifter, finns det lagstadgade krav på att man måste genomgått någon typ av så kallad ADR-utbildning.