Polishbort Jontec No1 5L

Jontec No 1 Polishborttagning.
Till skillnad från konventionella polishbort behövs ingen våtsköljning med vatten (utom på linoleumgolv) före läggning av ny polish, vilket sparar upp till 50% av tiden för uppskurning.
Rekommenderas i första hand inte för alkalikänsliga golv som linoleum, trä, etc.
Använd inte heller på golvmaterial som är känsliga mot lösningsmedel, t ex asfalt.
— Snabb och enkel borttagning av polish utan sköljning
— Kraftfull upplösning av polish och svår ingrodd smuts, och effektiv borttagning av golvpolish från alkalitåliga hårda golv som PVC, vinyl, sten, etc.
— Effektiv vätning och god emulgeringsförmåga
— Högalkalisk
— Skurning med maskin behövs ej vid hög dosering (gäller inte alltid linoleum med grundpolish) (gäller toppolish)


ADR klassad artikel:

Produkten är ADR klassad vilket innebär förlängd leveranstid med 2 dagar.
Alla ämnen som kan vara ett hot för människors välbefinnande, trygghet, egendom eller naturen under godstransport eller nyttjande är sådant som faller under begreppet farligt gods.

Kör man ett fordon som transporterar farligt gods, eller annars hanterar det under sina arbetsuppgifter, finns det lagstadgade krav på att man måste genomgått någon typ av så kallad ADR-utbildning.

Artikelnr: 2260299 Kategorier: ,

Beskrivning

Jontec No 1 Polishborttagning.
Till skillnad från konventionella polishbort behövs ingen våtsköljning med vatten (utom på linoleumgolv) före läggning av ny polish, vilket sparar upp till 50% av tiden för uppskurning.
Rekommenderas i första hand inte för alkalikänsliga golv som linoleum, trä, etc.
Använd inte heller på golvmaterial som är känsliga mot lösningsmedel, t ex asfalt.
— Snabb och enkel borttagning av polish utan sköljning
— Kraftfull upplösning av polish och svår ingrodd smuts, och effektiv borttagning av golvpolish från alkalitåliga hårda golv som PVC, vinyl, sten, etc.
— Effektiv vätning och god emulgeringsförmåga
— Högalkalisk
— Skurning med maskin behövs ej vid hög dosering (gäller inte alltid linoleum med grundpolish) (gäller toppolish)


ADR klassad artikel:

Produkten är ADR klassad vilket innebär förlängd leveranstid med 2 dagar.
Alla ämnen som kan vara ett hot för människors välbefinnande, trygghet, egendom eller naturen under godstransport eller nyttjande är sådant som faller under begreppet farligt gods.

Kör man ett fordon som transporterar farligt gods, eller annars hanterar det under sina arbetsuppgifter, finns det lagstadgade krav på att man måste genomgått någon typ av så kallad ADR-utbildning.